Privacy en Disclaimer

Privacy

Bescherming persoonsgegevens
Al uw gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen op onze beveiligde server.

Recht op inzage
Als betrokkene heeft u het recht om inzage te verzoeken in uw gegevens en het gebruik daarvan door Beautyplazashop.eu. Als betrokkene kunt u bij de organisatie vragen of uw persoonsgegevens worden gebruikt. Als dat het geval blijkt te zijn, geeft de organisatie u binnen vier weken een overzicht.

Recht op correctie
Op basis van de inzage in uw gegevens kunt u de organisatie verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de organisatie feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.

Beveiligde verbinding Mollie
Alle betalingen worden vanuit uw bank veilig begeleid door Mollie en betaalt u altijd via onze betalingspartner.

Veilig betalen met Mollie:
Mollie is een onafhankelijke derde partij tussen jou en Beauty-Plaza:

  • Veilige betalingsverbinding (SSL)
  • Zelf online betalingen regelen
  • Duidelijke vertrouwde betalingsschermen vanuit u eigen bank

 

Disclaimer

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel  onder nr.: 17092687 te Eindhoven.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Klantenservice

Voor al uw vragen neemt u contact op met onze klantenservice. Telefonisch zijn we bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, bel daarvoor +31 40 253 4659. Wanneer de klantenservice gesloten is of u stuurt liever een email mail dan naar info@beauty-plaza.info , u krijgt altijd antwoord en we streven ernaar om u binnen 2 werkdagen te helpen.

© 2019 - 2022 beautyplazashop.eu | sitemap | rss